Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Informācijas tehnoloģiju nodaļa


Adrese: Katoļu iela 3, BauskaBauskas novads, LV-3901 

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds

Amats

Tālrunis

E-pasts

Māris Pafrats 

Nodaļas vadītājs

63963922,
26324096

maris.pafrats@bauska.lv

Andris Roberts Datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators 63927788,
29392166
andris.roberts@bauska.lv

Raimonds Borkovskis

Datorsistēmu un datortīklu administrators

63927789,
25611325

raimonds.borkovskis@bauska.lv

Dainis Zvejnieks 

Datortehniķis

63927788,
29332389

dainis.zvejnieks@bauska.lv

Nodaļas uzdevumi informācijas tehnoloģiju jomā:

 1. organizēt un nodrošināt administrācijas informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) darbību;
 2. izstrādāt un noteikt vienotas IT atbalsta sistēmas izstrādes politiku, taktiku un attīstības virzienus elektroniskās pārvaldesun IT jautājumos;
 3. uzturēt un nodrošinātadministrācijas vienotu lokālā datortīkla, serveru, programmatūru, darba staciju vidi;
 4. piedalītiesadministrācijasun sniegt konsultācijas pašvaldības iestādēm IT nepieciešamo finanšu resursu plānošanā un sadalē;
 5. organizētadministrācijas materiāli tehnisko resursu IT jomā racionālu un mērķtiecīgu izmantošanu un sniedz priekšlikumus par materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu;
 6. nodrošināt progresīvu IT risinājumu ieviešanu un pielietošanu administrācijas elektronisko dokumentu vadības sistēmās;
 7. koordinēt, sniegt atbalstu un kontrolēt IT attīstības vienotās stratēģijas realizāciju administrācijas struktūrvienībās un pašvaldības iestādēs;
 8. nodrošināt pašvaldības informatīvās sistēmas nepārtrauktu funkcionēšanu,
 9. sniegt informatīvās sistēmas lietotājiem atbalstu ikdienas darbā;
 10. piedalīties IT iepirkumu specifikāciju izstrādāšanā;
 11. veikt IT tehnoloģiju un aprīkojuma iepirkumus Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. 
Datorsistēmu un datortīklu galvenais administrators