Ceturtdiena, 03. Decembris, 2020. Evija, Jogita, Raita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Kanceleja


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, mob.t. 25611266, e-pasts: dome@bauska.lv

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Līga Kausiniece
Vadītāja
63921944,
29517965
liga.kausiniece@bauska.lv
Līga Čakāne Klientu apkalpošanas centra vadītāja
63963977,
25444899

bauska@pakalpojumucentri.lv

Ieva Skujeniece
Klientu apkalpošanas speciāliste
63963977,
25444899
 
Mārīte Dābola
Pašvaldības sekretāre
63922781
marite.dabola@bauska.lv
Līga Strazdiņa Lietvede 63921944 liga.strazdina@bauska.lv
Liene Leveika
Lietvede
63922238
 

 

KANCELEJAI SAVAS KOMPETENCES IETVAROS IR ŠĀDI UZDEVUMI:

Lietvedības jomā:

          1.    kārtot administrācijas lietvedību;

2.    izstrādāt dokumentu aprites kārtību un citu normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar lietvedības un arhīva darbu administrācijā;
3.    nodrošināt pašvaldības dokumentu uzkrāšanu un arhivēšanu saskaņā ar apstiprināto lietu nomenklatūru, piedalīties dokumentu izvērtēšanā;
4.    veikt organizatorisko un tehnisko sagatavošanas darbu pirms domes, pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu sēdēm un šo sēžuapkalpošanu;
5.    nodrošinātdomes, pastāvīgo komiteju, komisiju, darba grupu sēžu protokolēšanu;
6.    nodrošināt domes sēžu, komiteju sēžu protokolu, lēmumu noformēšanu un izsūtīšanuadresātiem, dokumentu atvasinājumu izgatavošanu, dokumentu pavairošanu;
7.    organizētdomes un administrācijas apmeklētāju pieņemšanas un apkalpošanas darbu, nodrošināt apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu;
8.    organizēt un nodrošināt klientu apkalpošanas centra darbu;
9.    nodrošināt administrācijā saņemto dokumentu reģistrāciju, apriti, kontroli;
10.     uzturēt administrācijas elektronisko dokumentu vadības sistēmu;
11.    administrētun nodrošinātpašvaldības dokumentu pārvaldības un IT sistēmas pilnveidi;
12.    nodrošināt Kancelejas rīcībā esošās ierobežotas pieejamības vai konfidenciālas informācijas saglabāšanu un neizpaušanu, nodrošināt fizisko personu privāto un sensitīvo datu aizsardzību, saglabāšanu un neizpaušanu;
13.    organizēt domes deputātu, izveidoto komisiju, darba grupu darba laika uzskaiti un uzskaites tabulu iesniegšanu administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļā;
14.    sagatavot domes lēmumu projektus, rīkojumu projektus par Kancelejas kompetences jautājumiem;
15.    sagatavot atbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, kontrolēt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu un korespondences savlaicīgu izskatīšanu administrācijā;
16.    veikt iestādes un tās struktūrvienību zīmogu un spiedogu uzskaiti;
17.    organizētadministrācijas darbībai nepieciešamo kancelejas preču un citu preču iegādi;
18.    piedalīties Valsts arhīva iestāžu rīkotajospasākumos lietvedības un arhīva darba uzlabošanas jautājumos;
19.    sniegt ar lietvedības darbu un arhīva darbu saistītas konsultācijas, veikt metodisko vadībulietvedības un arhīva jautājumos pašvaldībā, tās iestādēs;
20.    organizēt vienotas lietvedības prakses ieviešanu pašvaldībā;