Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nekustamo īpašumu nodaļa


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Gunita Vīgupa Nodaļas vadītāja 63963970 gunita.vigupa@bauska.lv

 

Aija Fridrihsone

Nekustamā īpašuma speciāliste. Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00

 

63963970,
20234177

 

aija.fridrihsone@bauska.lv

 

Māris Šarķis

Nekustamā īpašuma speciālists, Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00

 

63963970,
20234177

 

maris.sarkis@bauska.lv

 

Dace Stubure

Nekustamā īpašuma speciāliste, Pieņemšanas laiks Uzvaras ielā 1, pirmdienās 8.00 - 12.00/13.00 - 18.00,

 

63963970,
20234177

 

 

dace.stubure@bauska.lv

 

Sandra Kazāka

Iedzīvotāju reģistrēšanas un dzīvokļu lietu speciāliste

 

25726605

 

sandra.kazaka@bauska.lv

Zintis Konovs

Nodokļu inspektors

63921946

zintis.konovs@bauska.lv

Ineta Šķirmante

Nodokļu inspektore

63921946

ineta.skirmante@bauska.lv

Ņina Tomase

Nodokļu inspektore

 

nina.tomase@bauska.lv

 

Nekustamo īpašumu nodaļa:

Bauskas novada Nekustamo īpašumu nodaļas speciālisti apmeklētājus pieņem Bauskā, Uzvaras ielā 1, 1.stāvā pirmdienās no plkst.8.30–12.00 un 13.00 – 18.00.

 

Nekustamo īpašumu nodaļa nodrošina:

- Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo īpašumu datu bāzes (NINO un VISVARIS) administrēšanu un uzturēšanu, pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu, veic pašvaldības īpašuma tiesību sakārtošanu.

- Veic nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) administrēšanu – aprēķina un uzskaita NĪN maksājumus, savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus par parādu piedziņu.

- Nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi, palīdzības sniegšanu dzīvojamās un sociālās apdzīvojamās platības piešķiršanā, dzīvojamo māju privatizācijas un īres jautājumos.

- Uztur Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (ADTI) datu bāzi un veic iesniegtās informācijas pārbaudi savā administratīvajā teritorijā – Bauskas novadā (Bauskas pilsēta, Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes un Vecsaules pagasts).