Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Transporta nodaļa


Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, mob.t.:28688086

REGLAMENTS

Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Andris Juškevics Nodaļas vadītājs 63921943,
28688086
andris.juskevics@bauska.lv
Aivis Rimševics Transporta pārraugs 63921943,
26353390
aivis.rimsevics@bauska.lv

 

Nodaļas uzdevumi:

1. Plānot, administrēt kontrolēt pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, kas piešķirts nodaļai un atbildēt par piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu.
2. Organizēt pasažieru pārvadājumus Bauskas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.
3. Pārraudzīt Bauskas novada pašvaldības transporta jomā noslēgto līgumu izpildi.
4. Pārraudzīt pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu izmantošanu, veikt transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa analīzi, organizēt to tehniskās apkopes, remontus un apdrošināšanu, risināt jautājumus par transportlīdzekļu atsavināšanu, iegādi.
5. Pārraudzīt pašvaldības īpašumā esošu transportlīdzekļu novietņu stāvokli, to izmantošanu un remontu nepieciešmību.
6. Uzturēt un pilnveidot nepieciešamās datu bāzes un lietas pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu jautājumos.
7. Sagatavot nodaļas kompetencē esošajos jautājumos lēmumu projektus izskatīšanai domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs.
8. Piedalīties Bauskas novada domes sēdēs, komiteju un komisiju sēdēs ar padomdevēja tiesībām, ja to pieprasījis attiecīgās sēdes vadītājs.
9. Sniegt Bauskas novada domes deputātiem un pašvaldības institūcijām saimnieciska un tehniska rakstura konsultācijas un izziņas, skaidrojumus (t.sk., rakstiskā veidā), kuras nepieciešamas darba uzdevumu risināšanai.
10. Iestādes vadītāja, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka uzdevumā sagatavot atbildes, priekšlikumus uz fizisku personu vai juridisku personu iesniegumiem par jautājumiem, kas ir nodaļas kompetencē.
11. Saskaņā ar iestādes vadītāja vai domes priekšsēdētāja pilnvarojumu nodrošināt Bauskas novada pašvaldības interešu pārstāvību valsts un pašvaldību institūcijās.
12. Sadarboties ar visām pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām sekmēt saimniecisko darbību Bauskas novada administratīvajā teritorijā.