Sestdiena, 28. Novembris, 2020. Olita, Rita, Vita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Bauskas siltums


Uzņēmuma pamatdarbības veidi ir: 
-siltumenerģijas ražošana;
-siltumenerģijas pārvade un sadale;
-siltumenerģijas realizācija;
-siltumtīklu remonts un montāža;
-katlu māju tehniskā apkope, ēkas iekšējo siltumtīklu apkalpošana. 

SIA „Bauskas siltums” mērķi

-optimizēt vienotu Bauskas pilsētas centralizētas siltumapgādes sistēmu kā vienlaicīgi efektīvāko elektroapgādes un siltumapgādes risinājumu 
- ražot siltumenerģiju ar iespējami zemākajām izmaksām
-diversificēt kurināmā veidus, akcentējot pamatotu atjaunojamo energoresursu  izmantošanu elektroenerģijas un siltuma ražošanai
-pakāpeniski paplašināt siltumapgādes zonu, dodot iespēju centralizētajai siltumapgādei pieslēgt jaunus patērētājus, t.sk. arī individuālās dzīvojamās ēkas

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Adrese: Dārza iela 8/1, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS SEB banka, Kods UNLALV2X 
Konta nr.: LV02UNLA0029700609540

Banka AS„Swedbank”, Kods HABALV22 Konta nr.: LV06HABA0001407050203

Ilmārs Rūsis
tālr.63960583
Lietvede 639 60586
Abonentu daļa 639 60585
Galvenā grāmatvede 639 60584
Ekonomists 639 60587
Katlu māja 639 22917
Fakss: 639 60169
 
Siltumtrašu bojājumu pieteikšana 
639 24463

SIA „Bauskas siltums" stratēģiskie mērķi:

1. Energoefektivitātes palielināšana, samazinot zudumus;

2. Siltumapgādes drošības un nepārtrauktības nodrošināšana;

3.Tirgus daļas paplašināšana;

4. Vides aizsardzība.

Pamatkapitāla lielums: 1 080 087,00 EUR (31.12.2016.)​

Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Veiktās iemaksas Valsts un pašvaldības budžetā 2018.gadā

Veiktās iemaksas Valsts un pašvaldības budžetā 2017.gadā

SIA „Bauskas siltums" Gada pārskats par 2018.gadu
SIA „Bauskas siltums" Gada pārskats par 2017.gadu
2016.gada 27.oktobra Lēmums Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas siltums”
SIA „Bauskas siltums" Gada pārskats par 2016.gadu
2015.gada 3.marta Deleģēšanas līgums Nr.3-31/102

SIA "BAUSKAS SILTUMS" vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016.-2018.gadam ŠEIT