Sestdiena, 28. Novembris, 2020. Olita, Rita, Vita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Īslīces ūdens


Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Valērijs Gabrāns
Vadītāja tālr. 63925140
Grāmatvede - 63925158
Lietvede - 63925077
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065


SIA "Īslīces ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam

 SIA "Īslīces ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam


Pamatkapitāla lielums:  1 480 979 EUR

Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Pamatojoties uz ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta nosacījumiem, SIA „Īslīces ūdens” publicē sekojošu informāciju:

1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 

3. Atalgojuma politikas principi

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

5. Neauditētie starpperiodu pārskati:

6. Auditēti gada pārskati:

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

8. Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu  un saņēmējiem

10. Par paveiktajiem darbiem 2017.gadā, plānotajiem darbiem 2018.gadā un to finansējumu

11. 2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem

12. Informācija par iepirkumiem

13. Pārskats par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpildi 2017.gadā

14. Pārskats par SIA „Īslīces ūdens” pašvaldības deleģēto funkciju izpildi 2017.gadā, saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2018.gadam

Citi dokumenti

2016.gada 29.decembra Lēmums Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Īslīces ūdens”

2013.gada 2.augusta Pilnvarojuma līgums

Vienošanās par grozījumiem pie 2013.gada pilnvarojuma līguma Nr.3-31/82

2014.gada 12.novembra Deleģēšanas līgums Nr.3-31/95
2015.gada 3.marta Deleģēšanas līgums Nr.3-31/103
2016.gada līgums Nr.30.11.2016.