Sestdiena, 28. Novembris, 2020. Olita, Rita, Vita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Nolikumi


Nolikumi Nr. Pieņemti Pielikumi,
Paskaidrojuma raksti
Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums 23 28.11.2019.  
Bauskas novada pašvaldības konkursa „Bauskas novada svētku rota" nolikums   25.10.2018. Pieteikums
Vērtējuma veidlapa
Bauskas novada pašvaldības konkursa "Bauskas novada uzņēmēju gada balva" nolikums 15 29.08.2019.

Konkursa anketa
Izvirzīto pretendentu vērtēšana
Balsošanas anketa

Nolikums licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadā 2016. – 2018.gadam   25.02.2016.

Shēma 
Pielikumi

Ētikas kodekss
Ētikas komisijas nolikums

1 28.01.2016. Komisijas locekļa kandidāta pieteikums
Projektu konkursa "Mēs savam novadam 2019" nolikums 24 27.12.2018.

Pieteikuma veidlapa
Konkursa vērtēšanas kritēriji 
Atskaites veidlapa

Kārtība, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2019.gadā 23 27.12.2018. Pieteikuma veidlapa (word)     Finanšu atskaite
Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība (Grozījumi 28.12.2017.) 7 22.12.2015.  
Konkursa "Bauskas novada Gada skolotājs" nolikums (Grozījumi 28.06.2012.;31.10.2013.) 34 30.09.2010.  
Konkursa „Bauskas novada rota” nolikums 2

26.03.2015.                                                                                 

1.pielikums

2.pielikums

Konkursa "Gada skolēns" nolikums (Grozījumi 29.03.2018.) 4 31.03.2016. Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2
Pielikums Nr.3
Pielikums Nr.4
Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas un Rundāles novada sportistiem – bērniem un jauniešiem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētajiem 7 12.12.2013.  
Kārtība, kādā Bauskas novada sportistiem, treneriem un sporta spēļu komandām piešķiramas naudas balvas par sasniegumiem sportā un naudas balvas apmēru (30.11.2017.) 35 28.10.2010.  
Par Bauskas novada domes finansiālu atbalstu nevalstisko organizāciju darbībai sociālajā jomā 26 22.06.2010.  
Kārtība, kādā piešķir finansējumu Bauskas novada sportistiem dalībai sporta pasākumos 2 26.09.2013. Pielikumi
Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos   1 29.08.2013.  
21 28.11.2019.

Pielikums
Pateicības raksts
Atzinības raksts
Goda raksts
Goda pilsonis_nozime
Goda pilsonis_apliecinajums
Mūža ieguldījums
_rasējums
Mūža ieguldījums_apliecinājums

 

Par dāvinājumu, ziedojumu, novēlējumu pieņemšanas un pārzināšanas kārtību Bauskas novada pašvaldībā 36 25.11.2010.  
Bauskas novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikums 20 25.03.2010.  
Bauskas novada pašvaldības Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums 18 25.02.2010.  

Bauskas novada pašvaldības laikraksta „Bauskas Novada Vēstis“ nolikums
(Grozījumi 29.10.2015; 25.08.2016.; 30.11.2017.;26.07.2018.)

6 27.03.2014. Pielikums
Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums (Grozījumi 31.07.2014.; 30.10.2014.; 30.11.2017.; 28.12.2017.) 5 28.11.2013.   
Apmaksāta papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanas kārtība Bauskas novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem
(Grozījumi 19.12.2013., 28.08.2014.; 30.10.2014.)
12 26.04.2012.  
Par valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 18 29.11.2019.