Sestdiena, 28. Novembris, 2020. Olita, Rita, Vita

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

RAIL BALTICA


Vides pārraudzības valsts biroja lēmums "Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu"

Plānošanas dokumenta nosaukums: Lokālplānojums Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai (turpmāk arī Lokālplānojums)

Lēmums: Nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Lokālplānojumam Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktajiem stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijiem un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši Likuma 23.3 panta 1)punktam un, vadoties no lietderības apsvērumiem, secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama tik būtiska vai jauna, iepriekš neizvērtēta negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu. 


27.10.2016.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Bauskā

Sabiedriskās apspriešanas protokols (27.10.2016., Bauska)

Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Lietuvas un Latvijas robežu dzelzceļa līnija šķērsotu Bauskas novadā.

Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.oktobrī, plkst.18.00, Bauskas novada domē, 3.stāvā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV 3901).

Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2016.gada 16.novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē un Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža ietekmes uz vidi novērtējums latviešu valodā ŠEIT


21.11.2015.

Bauskā notiks sabiedriskā apspriešana "Rail Baltica" trases novietojumam

Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim. Lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

Bauskas novada iedzīvotāji 21. novembrī plkst. 17 aicināti uz sabiedrisko apspriešanu par "Rail Baltica" trases novietojumu. Apspriešana notiks Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā. 

Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā. Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu - no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.

Ir istrādātas trīs jaunas dzelzceļa trases novietojuma alternatīvas:  Mārupes novadā (C3), Salacgrīvas novada Liepupes pagastā (C4) un Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā un Limbažu novada Viļķenes pagastā (C5).

Informācija par trases alternatīvām ŠEIT.

Iedzīvotāji no 11. novembra iepazīties ar pilno ziņojumu var ŠEIT.

Ziņojuma kopsavilkums lasāms ŠEIT.

 

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim

Paziņojums publicēts:
Laikraksta “Latvijas Avīze” 2015. gada 11. novembra Nr. 216 (5403),
Laikraksta “Bauskas dzīve” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (10 779),
Laikraksta “Auseklis” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (9543),
Laikraksta “Rīgas apriņķa avīze” 2015. gada 10. novembra Nr. 84 (8615).

Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

 • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā 2015. gada 19. novembrī plkst. 18:00,
 • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā 2015. gada 20. novembrī plkst. 18:00,
 • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 10:00,
 • Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā Bauskas novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 17:00,
 • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 Olainē Olaines novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 12:00,
 • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā Sējas pagastā Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00,
 • Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā 2015. gada 24. novembrī plkst. 18:00,                                                         
 • Vangažu kultūras namā, Gaujas ielā 12 Vangažos Inčukalna novadā 2015. gada 25. novembrī plkst. 12:00,
 • Salaspils novada domes zāle, Līvzemes ielā 8 Salaspilī 2015. gada 25. novembrī plkst. 18:00,
 • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 12:00,
 • Iecavas vidusskolas zālē, Skolas iela 37 Iecavā Iecavas novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 18:00,
 • Skultes kultūras integrācijas centrā, Mandegās Skultes pagastā Limbažu novadā 2015. gada 27. novembrī plkst. 18:00,
 • Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā 2015. gada 30. novembrī plkst. 12:00,
 • Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā 2015. gada 30. novembrī plkst. 17:00,
 • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 1. decembrī plkst. 18:00.

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem:

 • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3 Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv,
 • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv,  
 • Baldones novada domē, “Pārupes” Baldones pagastā Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.baldone.lv,
 • Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1 Bauskā Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv,
 • Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455 Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv,
 • Iecavas novada domē Skolas ielā 4 Iecavā Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.iecava.lv,
 • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4 Inčukalnā Inčukalna novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.incukalns.lv,
 • Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 Ķekavā Ķekavas novadā, tīmekļa vietnēwww.kekava.lv,
 • Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16 Limbažos Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.limbazi.lv,
 • Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.marupe.lv,
 • Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33 Olainē Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.olaine.lv,
 • Rīgas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.riga.lv,
 • Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1 Ropažos Ropažu novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.ropazi.lv,
 • Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salacgriva.lv,
 • Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 Salaspilī Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salaspils.lv,
 • Sējas novada pašvaldībā, “Jēņi”, p/n Murjāņi Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.seja.lv,
 • Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a Ulbrokā Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.stopini.lv,

 

Sabiedrība ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

LR Satiksmes ministrijā darba laikā Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv

Pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv

Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

Papildus informāciju interesentiem būs iespējams saņemt vortālā www.railbaltica.info, detalizētākas atbildes, rakstot uz e-pastu: info@railbaltica.info vai zvanot uz informatīvo tālruni: 27577344

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos pēc adreses Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālrunis 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).


02.11.2015

Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izstrādāti tehniskie risinājumi Rail Baltica trasei

Kopš aprīļa vairāk kā 40 eksperti telpiski plānoja Rail Baltica trasi un veidoja inženierbūvju telpiskos variantus, t.sk. pārvadus, tiltus, šķērsojumus, piebraucamos ceļus, energo un gāzes pārvadus.

Kopā izveidoti vairāk kā 500 risinājumi esošās infrastruktūras šķērsošanai tajā skaitā 60 tiltu risinājumi visiem trašu variantiem. Risinājumu veidošanas pamatprincips – piedāvāt mūsdienīgus risinājumus, saglabājot visu esošā dzelzceļa, autoceļu, energo un gāzes sistēmu, kā arī nodrošināt tās nepārtrauktu funkcionalitāti.

Neils Balgalis, RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts:

"Iespēju robežās veidojām vienotus transporta sistēmas koridorus. Rīgā Rail Balticavilciena trase plānota blakus esošajam dzelzceļam, ārpus Rīgas - vilciens līdzās esošajam vai plānotajam autoceļam. Līdztekus Rail Baltica izbūvei no Stopiņiem līdz Sējai dzelzceļš plānots kopā ar 330kV elektroapgādes līniju (Latvijas-Igaunijas starpsavienojums). Jā, tas ir platāks koridors, toties nesadala teritoriju. Savukārt jauns projekts izveidots 110 kV elektroapgādes līnijai no Skultes līdz Salacgrīvai vairāk kā 40 km kopgarumā ar apakšstaciju Salacgrīvā, kas uzlabos elektroapgādi arī Salacgrīvā. Veidojot inženiertehniskās būves, izdevies samazināt infrastruktūras ietekmi uz saimniecisko darbu un lauksaimniecību."

Arnis Skrastinš, RB Latvija izpētes darba grupas vadītājs:

"Autoceļu šķērsojumi veidoti tā, lai saglabātu esošo autoceļu tīklu, kā arī veikta individuālu transporta mezglu izstrāde. Vienotie transporta koridori nodrošina pilnvērtīgi izmantotu teritoriju. Upju šķērsojumos tilta forma un balstu novietojums veidots tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz dabas vērtībām. Dzīvnieku pārejām, kas Latvijā tiks veidotas pirmo reizi, izmantota citu valstu pieredze. Sagatavoti 8-10 priekšlikumi vietās, kur nepieciešams nodrošināt dzīvnieku migrāciju starp mežu masīviem un dažādiem Latvijas reģioniem. Rīgas teritorijā esošajā dzelzceļa koridorā 27 km kopgarumā novietota Rail Baltica dzelzceļa līnija.Šķirotavā – dzelzceļa pārvads, lai netraucētu esošo funkcionalitāti. Daugavas šķērsojumam noteikta šķērsojuma vieta, rasti konstrukciju varianti, to izvēle tiks noteikta projektēšanas stadijā, bet Torņakalnā kā labākais risinājums tie piedāvāts dzelzceļa tunelis zem esošā dzelzceļa.”

Rail Baltica trases Ietekmes uz vidi (ĪVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar Rail Baltica trase, plānota jau novembrī, tā tiks izziņota tuvākajā laikā.

Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni.

Rail Baltica ir elektrificēta divceļu dzelzceļa līnija apmēram 265 km garumā gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Latvijas teritorijā no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai tiks izbūvēta Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnija, tai skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai "Rīga”, tiks uzbūvēta cita saistītā infrastruktūra (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.), energoapgāde dzelzceļa infrastruktūras līnijai Rail Baltica, kā arī tiks veikta pārbūve citai infrastruktūrai trases šķērsojumu vietās (ceļi, gāzes vadi, utt.).

Satiksmes ministrija paralēli veic citas izpētes Rīgas Pasažieru stacijas rekonstrukcijai un Multimodālā kravu termināļa izbūvei pie Saulkalnes. Šī projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiks vērtētas iespējas nodrošināt dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica pieslēgumu Rīgas Pasažieru stacijai un rezervēt Multimodālā kravu termināļa izbūvei pie Saulkalnes nepieciešamo teritoriju.

Projektētais dzelzceļa līnijas ātrums ir 240 km/h, līdz ar to paredzot minimālos līkņu rādiusus 4700 m, kas nodrošina maksimālu braukšanas komfortu pie maksimāli pieļaujamā ārējās sliedes pacēluma līknēs.

papildus informācija:

Rita Voronkova

e-pasts: rita.voronkova@inbox.lv

mob.tel.: +371 29264403


13.02.2015.

INFORMĀCIJA BAUSKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Rail Baltica mājas lapa- http://railbaltica.info/ 

Tiem, kuri interesējas par jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma projekta Rail Baltica trases izpētes gaitu, pieejams informatīvais tālrunis 27577344. Zvanot uz šo numuru darba dienās no plkst. 9 līdz plkst. 18, iegūsit norādes, kur meklēt interesējošo informāciju.

Rail Baltica sabiedriskajai apspriešanai paredzētie materiāli par Bauskas novadu.

Trase

Trase

Karšu lapu izvietojums

Karšu komplekts   par visu Latviju ir atrodams šeit http://railbaltica.info/informacija/ietekmes-uz-vidi-novertejums/


Februāra un marta mēnešos 15 Latvijas pašvaldībās, kuras nākotnē skars Rail Baltica trase, notiks sākotnējās sabiedriskās 

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums publicēts šādos laikrakstos:

 • A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica, kas sākas pie Igaunijas/Latvijas robežas turpinās caur Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadiem, Rīgu, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Iecavas, Bauskas novadiem līdz Latvijas/Lietuvas robežai,
 • A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Limbažu novadā, kas nesakrīt ar A un B alternatīvu,
 • A’’ alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posms Rīgā, kas nesakrīt ar A alternatīvu,
 • B alternatīva - dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posmi Salacgrīvas, Limbažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas novados, kas nesakrīt ar A alternatīvu.

Informācija par pārrobežu ietekmi: Paredzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ietekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas mērķi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

 • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā, Sējas pagastā, Sējas novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 11:00,
 • Salaspils novada domes Lielā zālē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā 2015. gada 23. februārī plkst. 18:00,
 • Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā, Iecavas novadā, 2015. gada 24. februārī plkst. 12:00,
 • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11, Olainē, Olaines pagastā, Olaines novadā 2015. gada 24. februārī plkst. 17:00,
 • Rīgas domes telpās, Brīvības ielā 266, Rīgā 2015. gada 25. februārī plkst. 18:00,
 • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā 2015. gada 26. februārī, plkst. 17.00,
 • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 27. februārī plkst. 16:00,
 • Limbažu novada pašvaldības Lielā zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā 2015. gada 2. martā plkst. 11:00,
 • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā 2015. gada 2. martā plkst. 17:00,
 • Bauskas kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas novadā 2015. gada 3. martā plkst. 11:00,
 • Ulbrokas kultūras namā, Institūta ielā 1a, Ulbrokā, Stopiņu novadā 2015. gada 4. martā plkst. 18:00,
 • Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā Lielā zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā 2015. gada 6. martā plkst. 17:00,
 • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā 2015. gada 7. martā, plkst. 11.00,
 • Vangažu pilsētas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā 2015. gada 9. martā plkst. 16:00,
 • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6, Zaķumuižā, Ropažu novadā 2015. gada 10. martā plkst. 17:00,
 • Garkalnes novada domē Mazā zālē, Brīvības gatvē 455, Rīgā 2015. gada 11. martā plkst. 17:00.

Limbažu, Sējas, Ropažu, Inčukalna, Garkalnes, Salaspils un Stopiņu novados sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiek vienlaicīgi ar Igaunijas - Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā 1B alternatīvas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. martam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

Pievienotie dokumenti

VPVB lemums par IVN piemerosanu.pdf

Rail Baltica Iesniegums VPVB programmai.pdf

Iesniegums_IVN_programmai_1pielikums.pdf