Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Jauna Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrāde


Paziņojums par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Bauskas novada dome 2017.gada 30.novembra domes sēdē pieņēmusi lēmumu "Par Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu"mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu.

 

Darba uzdevums Bauskas novada  Teritorijas plānojuma izstrādei: ŠEIT

Funkcionālā zonējuma atļautie izmantošanas veidi un izmantošanas veidu definīcijas: ŠEIT

 

Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos.

 

Bauskas novada pašvaldība aicina Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā.

 

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 28.decembrim, Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901. E-pasta adrese: planojums@bauska.lv

 

Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:

  • nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
  • nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
  • priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai;
  • priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.

 

Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss novads, konkrēta apdzīvotā vieta).

 

Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.

 

Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.