Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Speciālās skolas


 

 

PAMŪŠAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA​
pamusa.bauska.lv

„Pamūšas skola” Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931
Reģ.Nr. 90000056997 
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV94UNLA0029700130741

Kontakti
direktore Aelita Naumane
63956285; mob.  28600219
metodiskais kabinets - 63956155
fakss: 63 956 235
E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv

 Pamūšas speciālās pamatskolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam 


Vīzija

Ceļš uz kvalitatīvu, mūsdienīgu, humānu speciālās izglītības iestādi, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, iespēju robežās līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu, vecāku un sabiedrības sadarbību.

Mēs lepojamies

 • 7 speciālās izglītības programmas   (pirmsskola, pamatskola, profesionālā pamatizglītība);
 • Neliels izglītojamo skaits klasēs;
 • Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas;
 • Efektīvs Metodisko komisiju darbs;
 • Profesionāls pedagoģiskais sastāvs;
 • Bezmaksas mācību grāmatas un mācību līdzekļi;
 • Uzturēšanās internātā;
 • Fakultatīvās nodarbības;
 • Mācību priekšmeti ārpusstundu paraugplānā (ārstnieciskā vingrošana, ritmika);
 • Mūzikas terapija;
 • Nodarbības ar zirgiem;
 • Bezmaksas pārvadājumi;
 • Kvalitatīva ēdināšana;


Interešu izglītības nodarbības

 • Rokdarbi „Čaklās rokas“
 • Ansamblis
 • Mākslas pulciņš
 • Lauksaimniecības pulciņš
 • Vēstures pulciņš
 • Ētikas pulciņš
 • Datorzinības pulciņš
 • Veselības mācības pulciņš

Pamūšas speciālās pamatskolas prezentācija

Pamūšas speciālās pamatskolas pašvērtējums

Pamūšas speciālās pamatskolas vīzija turpmākajiem gadiem

Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā pamatskola” nolikums