Piektdiena, 27. Novembris, 2020. Lauris, Norberts

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Konkursi


2019./2010.mācību gada pasākumu/konkursu kalendārs: 

 

Laiks

Vieta

Pasākums

Atbildīgā persona

2019.gada 3.decembris
plkst.12.00

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā

Bauskas un Rundāles novadu 5.-9.klašu vizuālās mākslas konkurss “Sanākam, sadziedam, sadancojam”, veltīts XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Daiga Sējēja
aijasejeja@inbox.lv

februāris

Vietas tiks precizētas

Kopmēģinājumi Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadu skolu koriem (kopā 8 kori)

koordinatore Diāna Siliņa
 sk.diana@inbox.lv

 

4.februāris
plkst. 13.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas un Rundāles novadu izglītības un kultūras iestāžu deju kolektīvu priekšskate. 1.daļa

Ligita Irbīte
 memelite@inbox.lv

6.februāris

Bauskas Kultūras centrā

Literārs pasākums 11., 12.klašu skolēniem veltīts Fr. Bārdas dzejai

Vija Cerusa
vicevija@inbox.lv

13.februāris
plkst. 13.00

Īslīces Kultūras namā

Bauskas un Rundāles novadu izglītības un kultūras iestāžu deju kolektīvu priekšskate. 2.daļa

Ligita Irbīte
 memelite@inbox.lv

14.februāris

Pilsrundāles vidusskolā

Angļu valodas konkurss Bauskas, Iecavas un Rundāles novadu izglītības iestāžu 9.klašu skolēniem

Aina Simonova ainasim@inbox.lv

18.februāris

Bauskas Bērnu un jauniešu centrā Rīgas ielā 8, Bauskas Kultūras centrs, Kalna iela 18

Skatuves runas konkurss - skolēnu teātru izrāžu, ielu un mazo formu darbu skate

Veronika Puķe
veronikapuke@inbox.lv

21.februāris

Bauskas pilsētas pamatskolā

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” 1.posms – Bauskas, Rundāles, Vecumnieku, Iecavas novads

Diāna Siliņa
 sk.diana@inbox.lv

 

25.februāris

Rīgas 45.vidusskolā

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss „No baroka līdz rokam” POP, VIA, Jazz (Rīga, Pierīga, Zemgale)

Egils Šķetris
egils.sketris@visc.gov.lv

marts

Vietas tiks precizētas

Kopmēģinājumi Bauskas, Rundāles, Iecavas, Vecumnieku novadu skolu koriem (kopā 8 kori)

Diāna Siliņa
 sk.diana@inbox.lv

 

4.marts

Īslīces kultūras namā

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam “Saule vija zelta rotu” - Bauskas, Rundāles novadi

Ligita Irbīte
 memelite@inbox.lv

 

5.marts
plkst. 12.00

Bauskas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļā

Bauskas un Rundāles novadu 1.-4.klašu vizuālās mākslas konkurss, veltīts XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Daiga Sējēja
aigasejeja@inbox.lv

6.marts

Tukuma 2.pamatskolā

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Zemgalē

Antra Strikaite
antra.strikaite@visc.gov.lv

10.marts - 24.marts

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Bauskas un Rundāles novadu kārtas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde - konkurss “Radi rotājot””

Darbus iesniegt līdz 6.martam

Daiga Sējēja
 aigasejeja@inbox.lv

 

11.marts

Jelgavas pilsētas bibliotēkā

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Zemgale

Veronika Puķe
veronikapuke@inbox.lv

12.martā
plkst.10.00

Bauskas Valsts ģimnāzijā

Kombinētais konkurss Bauskas un Rundāles novadu vispārizglītojošo skolu 2.klašu izglītojamajiem.

Santa Nākmane santuks02@inbox.lv

13.marts

Rīga (vieta tiks precizēta)

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Rīgā (A grupa)

Antra Strikaite
antra.strikaite@visc.gov.lv

14.marts

Bauskā (vieta tiks precizēta)

Zīmēšanas konkurss “Krāsu diena” 5 - 6 g.v. izglītojamajiem

Ieva Jaunzeme
ievajaunzeme66@inbox.lv

24.marts
plkst.13.00

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs

Bauskas un Rundāles novadu kārtas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādes - konkursa “Radi rotājot” laureātu apbalvošana, skolēnu darināto tērpu kolekciju skate. Radošo darbnīcu konkurss- meistarklases

Daiga Sējēja
 aigasejeja@inbox.lv

 

24.marts

Bauskas Kultūras centrā

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa I kārta – Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads

Diāna Siliņa
 sk.diana@inbox.lv

 

25.marts

Bauskas Kultūras centrā

Literārs pasākums 5.-7.klašu skolēniem veltīts Aspazijas atcerei “Zila debess zelta mākoņos”

V.Cerusa
vicevija@inbox.lv

 No 31.marta līdz 15 aprīlim

Bauskas muzejā

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa- izstādes “radi rotājot” Zemgales kārta. Darbu atvešana no Zemgales reģiona skolām līdz 23.martam

Ilze Krieviņa
ilze.krievina@inbox.lv

 

3.aprīlis

Iecavas kultūras namā

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate Zemgales novadā

D.Ārmane
dainaarmane@inbox.lv

8.aprīlis

Bauska,

Bauskas Kultūras centrs, pl.14.00

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārta – Bauskas novads, Iecavas novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads

DiānaSiliņa  sk.diana@inbox.lv

 

15.aprīlis

Bauskas Kultūras centrā

Zemgales kārtas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādes apbalvošana, skolēnu  darināto  tērpu kolekciju skate, radošo darbnīcu konkurss- skate

Ilze Krieviņa
ilze.krievina@inbox.lv

 

24.un 25.aprīlī

Valmierā

XIII Latvijas Bērnu un jauniešu teātra festivāls “..un es iešu un iešu!”

Veronika Puķe
veronikapuke@inbox.lv

29.aprīlis

Rīgā, Kultūras pils Ziemeļblāzmā

Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta "Roku rokā dziesmu rotā" Rīgas, Rīgas apkaimes un Zemgales vēsturiskā novada svētki

Māra Kampāne

30.aprīlis

Bauskas Kultūras centrā

Baltā galdauta svētki un dzīvesstāstu konkursa “Mūsdienu varonis/varone” apbalvošanas pasākums

Vija Cerusa vicevija@inbox.lv

Daiga Telnere
daiginja66@inbox.lv

6.maijs

Rundāles pilī

Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novadu konkursa “Gada skolēns” noslēguma pasākums

Baiba Stūre
baiba.sture@bauska.lv

12.maijs

Bauskas Rātsnamā

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums

Līga Kirilko
liga.kirilko@bauska.lv

 

No 6. jūlija līdz 12. jūlijam

Rīgā

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

Māra Bauvare
mara.bauvare@bauska.lv